Ander

Die kondominium word eko-verantwoordelik

Die kondominium word eko-verantwoordelik

Vir die 14de uitgawe begin die kondoom- en eiendomsbestuurbeurs, wat tot 14 November by die Porte de Versailles in Parys gehou word, 'n bewusmakingsveldtog oor eko-houdings van mede-eienaars. Onder die aanbevelings: "Ek laat geen venster oop gedurende die verhittingsperiode van my gebou nie (ventilasie is 5mn; die venster is wyd oop, nie meer nie!); Ek vra dat diagnostiese / tegniese oudits uitgevoer word as Ek laat nie die water in die gemeenskaplike gebiede (toilette, wassery, groen ruimtes, ens.) Laat loop nie ... Dit bevat 'n plakkaat, boekie en plakkers

Herinnering aan die ses eko-gebare:

1. Ek verminder my waterverbruik, dit is nie onuitputlik nie

2. Ek mors nie en sorteer my afval

3. Ek gebruik energie rasioneel

4. Ek probeer om die goeie gehalte van die gebou en die fasiliteite te handhaaf

5. Ek volg die instandhoudingsreëls vir my huis en ek het die eko-aankooprefleks wanneer ek my bestellings plaas

6. Om goed in mede-besit te leef, respekteer ek my omgewing en my bure!